Η οικολογία της τρούφας

 

Οι τρούφες όπως γνωρίζουμε, αναπτύσσονται σε εδάφη δευτερογενούς μεσοζωικού αιώνα, δηλαδή Τριασίου-Ιουρασίου γεωλογικού στρώματος.

Τα καταλληλότερα εδάφη είναι τα ασβεστολιθικά, τα δολωμιτικά, τα υπερβασικά πετρώματα και τα ιζηματογενή. Τα κυρίως χαρακτηριστικά αυτών των εδαφών, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες ισορροπίες μεταξύ αργίλου-άμμου αλλά και να έχουν την ικανότητα συγκράτησης νερού.

Σε υψόμετρο συναντώνται μεταξύ 100 μέτρων και 1700 μέτρων, ανάλογα το είδος τρούφας.

Ο προσανατολισμός για κάθε είδος τρούφας διαφέρει, με τις  χειμερινές να βρίσκονται βορειοανατολικά και τις καλοκαιρινές βορειοδυτικά. Για τη μαύρη μελανόσπορη τρούφα είναι νοτιοδυτικός με έκθεση στον ήλιο. Ανάλογα όμως με το μικροκλίμα της περιοχής αν είναι δηλαδή θερμότερο ή ψυχρότερο, συναντούμε και μετατόπιση του προσανατολισμού των ειδών της τρούφας.

Συνοψίζοντας, για τη συλλογή του κάθε είδους τρούφας χρειάζονται οι κατάλληλες θερμοκρασίες, το σωστό υψόμετρο και ο προσανατολισμός που προϋποθέτεται.

11121631_1123891900970392_1069981832_nblack

Comments are closed.